Sisukord:
1. Ostutingimuste ulatus ja kehtivus
2. Hind
3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
4. Toodete eest tasumine
5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
6. Tellimusest taganemine enne tellimuse täitmist
7. Taganemisõigus
8. Lepingutingimustele mittevastavate toodete tagastamine
9. Müüja õigused tellimustest taganemisel
10. Isikuandmed ja nende kasutamine
11. Vastutus ja vääramatu jõud
12. Muud tingimused

1. Ostutingimuste ulatus ja kehtivus
1.1 Ostutingimused kehtivad müüja, MTÜ Vikipesa (registrikood 80325609, aadress Nurme 17, Tabivere, Jõgevamaa, Eesti, tel. +372 53 490 388, e-post: info@vikipesa.ee, edaspidi Müüja), ja Tellija (edaspidi Tellija) vahel veebipoe aadressiga www.vikipesa.ee (edaspidi E-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks Ostutingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Müüja on õigustatud E-poe arengust tulenevalt ning E-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides Ostutingimusi ja hinnakirja muutma. Ostutingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad vastava muudatuse avaldamisest interneti leheküljel www.vikipesa.ee. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne Ostutingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse tellimuse edastamise ajal kehtinud Ostutingimusi, v.a kui seaduses või Ostutingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hind
2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes. MTÜ Vikipesa ei ole käibemaksukohuslane
2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut.
2.3. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib Tellijale hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine
3.1. Tellija ostukorv luuakse hetkel, kui Tellija klikib lingile „Lisa ostukorvi“.
3.2. Ostukorvis olevate toodete arvu saab muuta lahtris „kogus“. Tellimuse vormistamiseks tuleb klikkida lingile „Vormista ost”. Tellija suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.
3.3. Tellimust saab vormistada nii registreerimata külalisena kui ka registreerides endale konto. Tellimuse vormistamise lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule „Telli ja maksa”.
3.4. Tellimuse vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tuleb olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Tellija poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.5. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvelduskontole.
3.8. E-poes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad.
3.9. Klienditugi töötab tööpäeviti kell 9-17. Klienditoe telefon on +372 53 490 388.
3.10. Klienditugi töötab eesti, vene ja inglise keeles.

4. Toodete eest tasumine
4.1. Makse sooritamiseks tuleb valida tellimuse vormistamise leheküljel sobiv makseviis (kas paypal või arvega müük). Pärast tellimuse esitamist saadetakse makse aluseks olev arve Tellijale tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Tellijal on soovitav enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Tellija tellimuses sisalduvale soovile.
4.2. Makseviisid:
4.2.1. Paypal.
4.2.4. Arvega müük – arve alusel pangaülekandega Müüja pangakontole. Arve saadetakse Tellijale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Maksetähtaeg on 2 päeva alates tellimuse kinnituse / arve kuupäevast. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui arvel näidatud kogusumma on laekunud Müüja pangakontole. Juhul, kui raha ei laeku Müüja pangakontole maksetähtajaja jooksul, siis tellimus ja arve tühistatakse automaatselt.
4.3. Maksetingimused:
4.3.1. maksetingimus ettemaks – 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast tasutakse tellimuse vormistamisel.

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine
5.1. Tellimuse vormistamisel saab valida sobiva kohaletoimetamisviisi:
5.1.1. Tulen ise järele – Tellija ja Müüja lepivad kokku kauba kättesaamise koha
5.1.2. Eesti Post maksikiri
5.2. Tellimuse vormistamisel on soovitav kontrollida esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.3. E-poes kuvatud tooted on tavaliselt laos olemas. Kui toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis teatab Müüja sellest Tellijale kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Tellija ei soovi uut või asendustoodet, siis tagastatakse Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) hiljemalt 14 päeva jooksul.
5.4. Eritellimus ja Tellija poolt valitud kujundusega kauba tarneaeg lepitakse kokku eraldi e-posti teel.

6. Tellimusest taganemine enne tellimuse täitmist
6.1. Kui Tellija soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne tellimuse täitmist tellimusest taganeda, siis teatab Tellija sellest viivitamatult kirjalikult Müüja elektronposti aadressile info@vikipesa.ee E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada oma kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, pangakonto nr).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Müüja peale Müüja poolset tellimuse täitmist, siis toimub tellimusest taganemine vastavalt E-poe Ostutingimuste peatükile „Taganemisõigus”.
6.3 Tellimusest taganemisel tagastatakse Tellijale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates tellimusest taganemise teate kätte saamisest.

7. Taganemisõigus
7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14 päevane taganemisõigus. 14-päevane tähtaeg algab alates tellimuse pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest Tellija poolt, kulleri puhul alates tellimuse kohalejõudmisest Tellija aadressile.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tellija avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.
7.3 Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tellijal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada taganemisavaldus elektronposti aadressile info@vikipesa.ee ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates taganemisteate esitamisest.
7.4 Taganemisel kannab Müüja Tellijale ostu ees tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.
7.5 Tagastamisega seonduvad kulud tasub Tellija.
7.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Ostutingimuste punktis 7.2 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Tellijale toote tagastamisega seotud kulud katab Tellija.
7.7. Eritellimus ja Tellija poolt valitud kujundusega kaupa ei saa tagastada, välja arvatud toodete puuduste korral.

8. Lepingutingimustele mittevastavate toodete tagastamine
8.1. Müüja vastutab toodete lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Tellijale.
8.2. Müüja ei vastuta:
8.2.1. Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
8.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
8.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
8.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saadab Tellija toote tagastamise avalduse vastava teate hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Müüja elektronposti aadressile info@vikipesa.ee või helistab Müüja kontakttelefonil +372 53 490 388. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tellija õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
8.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.
8.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud. Müüja võib loobuda toote tagastamise nõudest.
8.6. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

9. Müüja õigused tellimustest taganemisel
9.1. Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:
9.1.1. Tellija ei tasu arvet tähtaegselt;
9.1.2. Tellija ei tule toodetele tähtaegselt järele;
9.1.3. Tellitud tooted on laost otsas.

10. Isikuandmed ja nende kasutamine
10.1. Kõiki E-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Müüja ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. Soovi korral on Tellijal õigus nõuda oma andmete kustutamist E-poe andmebaasist. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab Tellija isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub neile juurdepääs.
10.2. Tellija annab nõusoleku saata müügipakkumisi ja uudiskirju tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui Tellija on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

11. Vastutus ja vääramatu jõud
11.1. Müüja vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
11.2. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
11.3. Müüja ei vastuta Tellija e-poe teenuste kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

12. Muud tingimused
12.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
12.2. Tellija ja Müüja vahel seoses E-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Tellijal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tartu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
12.3. Ostutingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.
12.4. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Palun kinnitage, et olete nõus Ostutingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Ostutingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.